Rysunki miejskie Jarka Romackiego !!!

To sztuka zachowania równowagi między próbą wiernego opowiedzenia nam fragmentu świata a miejscem na nasze własne wspomnienia lub wyobrażenia.

W tych pozornie pustych partiach kompozycji jest nieskończoność - słów i emocji, jakiś ciąg dalszy, którego możemy się domyślać. Jest sugerowany, ale nie narzucany.

Czyż nie na tym polegają wspomnienia?

Na zachowaniu w pamięci jakiegoś wycinka, szczegółu, czasem nasyconego wrażeniami, a czasem przypadkowego i ulotnego jak odbicie promienia słońca w uchylonych drzwiach kawiarni.

Technika rysunku nadaje tym pracom walor opowiadania, oferując nam niuanse linii, ich zmiennego nasycenie i trajektorii. To nie dosłowna i banalna fotograficzna odbitka, to rejestracja ruchu ręki skorelowanego neuronami z naszym okiem i mózgiem.

Jak charakter pisma rysunek jest niepowtarzalnym medium ekspresji autora!

I tak jak w przypadku lektury, możemy pozwolić mu unieść się do innego świata - choćby na chwilę, ulotną i nieuchwytną jak plamy barwy akwareli i kilka kresek, nieoczekiwanie tworzących postać lub przestrzeń.

W portretach ulotność i ruchliwość kresek daje wrażenie uchwycenia chwili. Ale to nie bezduszna fotograficzna stopklatka irytująca w swojej bezwzględnej przypadkowości. Wiemy jak zmienia się nasza twarz w czasie, w ułamkach sekundy, nadążając za naszymi emocjami, myślami, nastrojami.

Oszczędność linii, ale także wybranie tych najważniejszych karze zachwycić się rysunkiem jako medium zdolnym oszukać linearny bieg czasu. Lekkość sugeruje ruch, ruch sugeruje życie. Linie portretów zdają się nawet w pewnym momencie żyć niezależnie od zamysłu autora - bawiąc się swoją trajektorią i zmieniając formę. Jakby nie mogły się zdecydować, czy chcą być nutami, smugami dymu czy bohaterami teatru cieni.

Cały czas pozostajemy w duchu minimalizmu, rezygnacji zamiast przesytu, śmiałego pozostawienia miejsca powietrzu.

Jest w tych rysunkach tyle, ile autor chce nam powiedzieć i tyle, ile chcemy w nich zobaczyć.

I to nie zawsze oznacza to samo.

Autorka  Marta Poszumska

 

Zapraszamy do naszej kreatywnej przestrzeni.

Menu
Polityka prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
 

I N F O R M A C J E    D O T Y C Z Ą C E   P R Z E T W A R Z A N I A   D A N Y C H   O S O B O W Y C H

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.romacky.art

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z RODO.

 

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 

Ø  jakie dane osobowe zbieramy;

Ø  dlaczego zbieramy te dane;

Ø  jak je wykorzystamy;

Ø  jak długo będziemy je przechowywać;

Ø  kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;

Ø  jak można się z nami skontaktować;

Ø  jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 

Administratorem danych osobowych jest CDN Piotr Klepacz Grzegorz Szotta z siedzibą przy ul. 5 Lipca 19B/7, 70-376 Szczecin,

 Kontakt ze Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e- mail: sklep@romacky.art lub poprzez przesłanie korespondencji na adres ul. 5 Lipca 19B/7 70-376 Szczecin

 

CELE, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

 Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

1.        Dane    osobowe,   które    przetwarzamy    w    celu    utworzenia    indywidualnego   konta i zarządzania tym kontem

 

Podczas rejestracji w Konta i wypełniania formularza rejestracji prosimy o podanie poniżej wskazanych Danych Osobowych:

 

Ø  imię i nazwisko;

Ø  adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

Ø  adres poczty elektronicznej (e-mail);

Ø  numer telefonu komórkowego;

Ø  hasło.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który                       pozwala      przetwarzać       dane                        osobowe      na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

2.        Dane osobowe, które zbieramy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

 

W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

Ø  imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;

Ø  adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

Ø  adres poczty elektronicznej (e-mail);

Ø  numer telefonu komórkowego;

Ø  numer NIP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który                       pozwala      przetwarzać       dane                        osobowe      na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

 

3.        Dane osobowe, które zbieramy w celu rozpatrzenia reklamacji

 

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

Ø  imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;

Ø  adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

Ø  adres poczty elektronicznej (e-mail);

Ø  numer telefonu komórkowego;

Ø  numer NIP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który                       pozwala      przetwarzać       dane                        osobowe      na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

4.        Dane osobowe, które przetwarzamy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami przetwarzamy dane osobowe imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;

 

 

Ø  imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;

Ø  adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

Ø  numer NIP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

Dane przetwarzamy do terminu przedawnienia roszczeń.

 

5.        Dane osobowe, które zbieramy w celu wykonywania usługi elektronicznej Newsletter

 

W celu wykonywania usługi elektronicznej Newsletter przetwarzamy takie dane jak:

 

Ø  adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy tj. do momentu jej rozwiązania – rezygnacji z zamówionej usługi newsletter.

 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY
 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 

Jeżeli chcieliby                            Państwo   cofnąć   zgodę   na   przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: sklep@romacky.art

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

 

Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

 

Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

 

Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

GDZIE BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 

W dowolnym momencie mogą Państwo wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

Ø  prawa do sprostowania – mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

Ø  prawa do usunięcia danych – mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych;

Ø  prawa do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych;

Ø  prawa dostępu do danych – mogą Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;

Ø  prawa do przeniesienia – mają Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

 

Dodatkowo, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA

 Na podstawie Państwa danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Państwa preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Państwu lepiej dopasowaną ofertę Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Państwa wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego sklepu.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl